การอุทิศบุญให้ได้ผลสำหรับผู้ป่วยหรือเดือดร้อน

การที่เราต้องมีเรื่องทุกข์กาย ทุกข์ใจ ส่วนมาก ล้วนเป็นผลของกรรมในอดีต การที่คนเราจะเจ็บป่วยหนักมักจะเกิดจาก
การฆ่าสัตว์ ทารุณสัตว์ ทำร้ายสัตว์ ทำให้มีเจ้ากรรมนายเวร คอยติดตามจองเวร เมื่อสบโอกาสก็จะทำให้เรา
เจ็บป่วยแบบที่หมอก็ช่วยอะไรไม่ได้ ดังนั้น การทำบุญแล้วอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่ออโหสิกรรมกัน
จึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำอยู่เสมอๆ เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต ไม่ว่าเราจะสบายดีอยู่ก้ตาม

เมื่อผู้ป่วยได้ทำบุญแล้ว ด้วยการใส่บาตรก็ดี ทำสังฆทานก็ดี หรือสวดมนต์ นั่งสมาธิก็ดีให้ผู้ป่วยได้กล่าว
อุทิศบุญด้งนี้ " ข้าฯแต่พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ในอดีตชาติทุกภพทุกชาติมาจนถึงปัจจุบันขณะบัดเดี๋ยวนี้ให้แก่
่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บป่วย(หรือเดือดร้อน)ขณะนี้ ด้วยเทอญ"

ถ้าญาติเป็นผู้ทำบุญให้ ก็ให้กล่าวอุทิศบุญดังนี้ " ข้าฯแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ในอดีตชาติทุกภพทุกชาติมาจนถึงปัจจุบันขณะบัดเดี๋ยวนี้ขออุทิศให้แก่เจ้ากรรม
นายเวรของ..............(ชื่อผู้ป่วย) .....ที่มาทำให้ เจ็บป่วยขณะนี้ ด้วยเทอญ"

ในระหว่างวันก็ให้ผู้ป่วยกล่าวอุทิศได้ตลอด ให้ทำเหมือนการภาวนา ส่วนญาติสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการกล่าวอุทิศระหว่างเวลาว่าง ได้ตลอดอุทิศบุญให้คล่อง ใช้แทนการภาวนาประจำวันได้ อุทิศบุญอยู่ตลอดเวลา เพราะแต่ละคนเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ล้วนทั้งทำกรรมดี ไม่ดี มาตลอดเวลา เกิดมาแต่ละชาติก็ต้องมาเสวยกรรมดีและไม่ดีที่ทำไว้ ดังนั้น เมื่อมีกรรมไม่ดีที่จะมากระทบ ก็ทำให้เบาบางไปได้ เพราะตัวเรามีสติ ในการอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เราตลอด ทำให้ไม่ทำกรรมไม่ดีเพิ่มเติม

ภาวนาอยู่ตลอดเวลาเมื่อว่างจากการงาน ไม่ว่านั่ง นอน ยืน เดิน ทำได้ตลอด ทำไปนานๆ จะคุ้นเคย ทำได้คล่อง จิตจะคุ้น ไม่ว่าจะตื่นมากลางดึก ก็ไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อน ก็ภาวนาไปจนหลับ มันไม่หลับก็ไม่เป็นไร เท่ากับได้มีเวลาภาวนาเพิ่มมากขึ้น ต่างกับสมัยก่อนใครตื่นมากลางดึกแล้วนอนไม่หลับก็จะทรมานมาก

การเกิดมาไม่รู้กีหมื่นกี่แสนชาติทำให้แต่ละคนต้องมารับกรรมที่ทำไว้ เหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรเรียงคิวเป็นแถวยาวรอคอยเรารับกรรม ดังนั้นเมื่อถึงเวลาของนายเวรท่านใด ท่านก็ต้องได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานา เช่น เจ็บป่วย โดนคนใส่ร้าย โดนว่ากล่าว ติเตียน โดนทำร้าย โดนทำให้เสียหาย เสียเงินทอง ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ปางตาย หรือเสียชีวิตไปเลย ดังนั้น เราจึงไม่ควรประมาท ควรอุทิศบุญเหมือนการใช้หนี้เขาก่อนอยู่ตลอด ผ่อนหนักเป็นเบาอยู่ตลอด นับเป็นการแก้กรรมอย่างหนึ่ง เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่ง มีแต่ผลดี ไม่ต้องเสียเงินทอง ทำได้ตลอดเวลา

วิธีการนี้ใช้กับความเดือดร้อน เจ็บป่วย ไม่สบายใจ เกิดความทุกข์ได้ทุกอย่าง